Vision

Dan-Varmes vision

Følgende hovedpunkter indgår i vores vision

  1. Dan-Varme A/S vil fortsat drive sin virksomhed fra adressen Falkevej i Balling.
  2. Vi vil have et rentabelt, konkurrencedygtigt og eftertragtet vareudbud, der giver Dan-Varme A/S potentiale til at kunne medvirke i såvel store som små projekter. Intet er for stort og intet er for småt til, at Dan-Varme A/S vil medvirke.
  3. Vore leverandører skal altid være sikre på, at samarbejdet med Dan-Varme A/S forløber uden anmærkninger, således at vi på den måde opnår de bedste indkøbspriser, og dermed kan generere de bedste tilbud til vore kunder.
  4. Vi vil have en god korpsånd på medarbejdersiden, hvilket sikrer, at vi til stadighed kan tiltrække den rigtige arbejdskraft, og at vi kan overholde leveringstider og aftaler med vore kunder.
  5. Salgsmæssigt vil vi både internt og eksternt benytte de rigtige salgskanaler, som gør at vi vil være synlige i markedet, således at kunderne kan finde os.

Hos Dan-Varme er kunden altid i centrum